Zvoz vzoriek

Súčasťou poskytovaných laboratórnych služieb, s cieľom priamo komunikovať so zákazníkom a poskytovať mu ucelené komfortné služby, je zvoz vzoriek. Po dohode prevezmeme pripravené vzorky spolu s objednávkou priamo u Vás. Túto službu poskytujeme po dohode v okresoch Púchov, Ilava, Považská Bystrica, Bytča, Žilina, Čadca, Martin, Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Topoľčany, Banská Bystrica, Žiar nad Hronom.

tlačivo o odbere vzoriek

e-objednávka

telefón: 042 4633913
mobil: 0903 401 907
e-mail: cp@vetlab.sk