Vitajte na stránkach Skúšobne VETLAB s.r.o.

Skúšobňa VETLAB s.r.o. pôsobí ako súkromné skúšobné laboratórium od roku 1993 a ako akreditované pracovisko od roku 1998. Začínajúc základnými mikrobiologickými a fyzikálno-chemickými skúškami najmä v oblasti kontroly kvality a hygieny potravinovej výroby sa počas svojej existencie neustále vyvíja a v súčasnosti ponúka už širokú ponuku laboratórnej diagnostiky. Oblasťou akreditácie skúšobne je vykonávanie mikrobiologických skúšok požívatín, krmív, vôd, biologického materiálu a sterov, senzorických a fyzikálno-chemických skúšok požívatín, krmív, kŕmnych zmesí a vôd, tiež vykonávaním odberov vzoriek odpadových a pitných vôd. Cieľom je dosahovanie nestranných a objektívnych výsledkov s deklarovanou kvalitou a práca smerujúca k spokojnosti zákazníkov.

INFO

- odbery odpadových vôd z ČOV a pitných vôd sa vykonávajú na základe telefonickej, alebo mailovej objednávky a po vzájomnej dohode termínu odberu